List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
126 단기선교 여행, '안전한 일정되도록 대비해야' kchristian 2013-07-03 5518
125 <탈북민 선교 '빛과 그림자> "일부 교회들 돈주고 출석 체크", "교회사랑, 남한정착에 큰 도움" imagefile kchristian 2013-06-26 5809
124 4년 준비끝에 첫 사역지 향하다가 일가족 교통사고 - 캄보디아 방효원 선교사 가족 6명중, 4명 사망 2명 중태 imagefile kchristian 2013-06-19 6406
123 "자발적 종교활동 보장되야" - 청담고 기도모임 폐지사태에 문화부 종교활동 보장 imagefile kchristian 2013-06-19 5951
122 미전도종족 선교 20년 전략적 협력선교 필요 - 선교열정 뜨겁지만 특정지역 선교사파송 집중 지적도 imagefile kchristian 2013-06-19 9451
121 [3만원의 기적] 살인적 물가高… 감자 1개로 아침 끼니 imagefile kchristian 2013-05-01 18199
120 Billy Kim의 Golf Ministry ⑫ kchristian 2013-04-10 8110
119 Billy Kim의 Golf Ministry ⑪ imagefile kchristian 2013-04-03 34324
118 Billy Kim의 Golf Ministry⑩ imagefile kchristian 2013-03-27 18753
117 Billy Kim의 Golf Ministry⑨ imagefile kchristian 2013-03-20 19434
116 Billy Kim의 Golf Ministry ⑧ imagefile kchristian 2013-03-13 28663
115 캄보디아 열방비전교회 imagefile [8] kchristian 2013-03-06 33329
114 시온장로 교회 2020 열방선교비전 [5442] kchristian 2013-03-06 66389
113 Billy Kim의 Golf Ministry ⑦ imagefile [34] kchristian 2013-03-06 33475
112 녹슨 세개의 못 - 사순절 끝으로 막 내린다 [7291] kchristian 2013-02-19 89837
111 Billy Kim의 Golf Ministry⑥ imagefile [2651] kchristian 2013-02-19 54201
110 Billy Kim의 Golf Ministry⑤ imagefile [40] kchristian 2013-02-13 38970
109 Billy Kim의 Golf Ministry ④ imagefile kchristian 2013-02-06 27567
108 이지영의 레바논 소식 ② imagefile kchristian 2013-01-30 9460
107 Billy Kim의 Golf Ministry ③ imagefile kchristian 2013-01-30 9667