PCUSA 한인교회전국총회

조회 수 44637 추천 수 0 2011.05.11 16:51:57

성명서

 

미국장로교(PCUSA)는 127 년 전 한국에 복음을 전해 준 어머니 교단이다.
미국장로교에 속한 한인교회들의 전체 모임인 미국장로교 한인교회전국총회 (NCKPC)는 최근 교단의 안타까운 현실을 직시하며 다음과 같이 천명하는 바이다.
1. 우리는 교단 전체 노회의 과반수 찬성으로 통과된 헌법 개정안 10-A 안수 기준 완화에 대해 깊은 우려를 표명한다.
2. 이 헌법 개정은 미국장로교의 일부 노회 및 당회가 결정하는 경우 동성애 관계에 있는 사람들이 목사, 장로, 집사로 안수 받을 가능성을 열어 놓았다. 
그렇지만 이 개정안은 복음적인 노선을 지키는 미국장로교 산하 한인 교회들과 미국 교회들에게 강요될 수 없는 것이다. 
미국장로교 헌법은 이를 보장하고 있다.
3. 우리는 오늘날 미국 사회와 일부 교회가 하나님의 말씀을 떠나 세속화되는 현실을 개탄하며 오직 하나님의 말씀만이 우리의 영원히 변치 않는 기준이 된다고 확신한다.
4. 우리 한인 교회는 동성애 관계에 있는 사람들을 안수하지 않으며 그들의 안수를 인정하지도 않을 것이다.
5. 미국장로교 한인교회전국총회는 복음주의를 고수하는 미국장로교 산하 다수의 교회들과 연대하여 교단을 갱신하고 성경적으로 개혁해 나갈 것이다.
2011년 5월 11일
미국장로교회 한인교회 전국총회 (NCKPC)
총회장  정   인   수  목사
<아멘넷>


엮인글 '184'

http://www.kchristian.com/?document_srl=4300&act=trackback&key=06e

2019.09.14 18:29

FFL Transfer - damagefactory.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.13 19:33

just click the up coming internet page - ladipomarket.ng

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.12 21:41

Www.kasooll.Com - Www.kasooll.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.12 17:43

resorts casino online - Indiefilm.kr

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.12 06:14

خرید بوستر پمپ - www.facebook.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.11 05:07

پایان نامه - csgrid.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.10 03:43

hiphop - Kiehlmann.co.uk

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.04 18:41

Themeforest clone WordPress theme - themeforestclone.store

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.01 11:00

best pocket pussy - www.ccwin.cn

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.31 09:43

Recommended Webpage - siliconvalleytalk.xyz

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.31 04:37

inquiry - 162.243.54.209

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.29 23:25

เล่นไพ่ออนไลน์ - W88thailand.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.27 03:52

this website - Ttlink.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.25 07:19

토토사이트 - Ampletree103.Godohosting.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.24 18:53

토토사이트 - Ttlink.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.24 13:47

dịch văn bản tiếng nhật - dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.21 22:37

wrecker service conroe - wiki.benheck.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.21 08:30

Joy Mascot - joymascot4.shutterfly.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.20 08:22

Buy GBL Online - bongdapluz.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.11 10:45

Expanish language school - www.teleley.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.11 03:21

expanish.com - Elunivercity.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.08 02:54

perusahaan pest control - aotututu.jinmota.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.28 21:42

فروشگاه اینترنتی گیاهان - www.linkedin.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.28 05:06

Green Investments - wikipediajapan.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.25 19:37

chuunibyou myanimelist - congnghexe.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.24 13:41

yard care midland - www.cnsmaker.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.23 19:32

fafaslot - epi.anambaskab.go.id

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.23 06:41

mega888 apk - intranet.gould.co.uk

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.23 06:01

rollex11 - gamestienlen.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.22 10:16

Dahil sa Pag-ibig - wiki.nycdatascience.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.19 07:52

soaps - Theapothecaryfarm.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.18 17:43

Platinum Promotions - www.baojiejiazheng.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.15 02:24

casino online indonesia - www.hratuga.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.14 07:03

Your Domain Name - nadrewiki.ethernet.edu.et

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.12 02:51

Swiss food - haxotron.orbitrondev.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.10 11:46

Catering - Weepingsaladcollectorstuff.tumblr.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.10 04:07

Pregnancy Symptoms - www.plurk.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.10 03:10

W88 - Isulsul87.inube.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.08 10:23

Amazon accounts for sale - www.aee.odu.edu

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.05 01:42

plc - Cqlpd.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.04 23:13

مشاوره پایان نامه - www.tunes-interiors.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.04 13:54

شرکت طراحی سایت - www.sdbreast.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.04 06:15

Tochal and Damavand Tour - weepingsaladcollectorstuff.tumblr.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.04 06:05

بوستر پمپ آبرسانی - www.linkedin.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.03 08:58

SSD chemical solution for sale - scuttle.paulestes.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.02 22:40

eles no so ainda 74qf - abrafin.com.br

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.02 22:39

pornografia infantil - abrafin.com.br

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.02 07:31

77up - Isulsul87.inube.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.29 12:40

click for more info - sharypovo.today

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.29 12:21

flamengo notícias - probeersel.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.28 01:50

trade school careers - wikipediajapan.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.27 11:39

ico hyip - stanozolol4.page.tl

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.26 17:39

group b rally - www.networksyndic.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.24 07:54

Oahu photographers - wxzhai.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.23 05:52

کابینت - Feldenkrais247.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.22 02:34

maui checklist - smirnovanatella8.page.tl

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.21 17:07

natural therapy treatment - wiki.booleantrader.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.21 00:44

sante barley review - islampedia.online

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.20 01:41

andarine - anthroposophie.wiki

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.19 06:44

bikinis online - csgrid.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.19 06:27

Metamorphosis Literary Agency - my.carthage.edu

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.17 02:21

BestUselessWebsites.com - www.fujiapuerbbs.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.16 02:20

prices - checkcryptoprices.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.14 06:40

Mixologist hire - www.facebook.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 10:38

kawaguchizou.sakura.ne.jp - kawaguchizou.sakura.ne.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 10:33

2019.06.07 10:08

12.pro.tok2.com - 12.pro.tok2.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 06:46

clique do mouse a página do site de vinda ascendente - ayaden.main.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 06:45

navegar no site - www.ofqj.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 05:13

forum-bombeyrp.kl.com.ua - forum-bombeyrp.kl.com.ua

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 05:06

www22.tok2.com - www22.tok2.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 03:59

basta clicar seguinte website - cocoro.in

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 12:04

visite o seguinte site na internet - yooseok.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 10:54

Esta página Web - forum.callofduty-globalghostwarfare.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 08:08

recomendado que você leia - www.ofqj.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 05:02

otef.sakura.ne.jp - otef.sakura.ne.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 03:16

www.kuroshiokai.com - www.kuroshiokai.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 02:24

visite este site aqui - siamleak.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 02:16

fonte site - www5f.biglobe.ne.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 01:39

train.smrtlu.kr - train.smrtlu.kr

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.05 08:54

2019.06.05 04:20

basta clicar no documento acima da vinda - mizukami-parts.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.04.05 19:12

Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri - twicethespeed.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.04.04 18:34

Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri - www.waller-mitte.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.04.03 20:44

Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri - bar.laredo.free.fr

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.04.03 03:39

Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri - javierescobedo.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.03.05 22:45

Haryana SSC Recruitment - 360naukri.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.11 05:58

Browsermmorpg.net - browsermmorpg.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.08 12:02

rb brasil x ituano ao vivo - www.mtcbus.com.tw

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.07 03:16

valor - 31.3.97.52

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.07 01:04

www.enniodesantis.com - www.enniodesantis.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.04 05:37

onde comprar - nadrewiki.ethernet.edu.et

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.03 22:12

click through the next internet site - junkhunters.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.03 17:48

reclame aqui - bestdealon.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.30 21:06

visit the up coming website - xpblogger.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.30 06:05

nupcialis.es - nupcialis.es

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.21 13:05

http://adroitil.com - adroitil.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.21 03:32

nuage.alletec.com - nuage.alletec.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.19 08:00

ganhar dinheiro na internet - www.elimentas.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.13 19:44

por que não verificar aqui - wiki.bitcoin.xyz

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.11 10:02

consultar este link aqui agora - marijuanaseeds.news

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.09 13:16

Www.sonicsoultattoo.de - www.sonicsoultattoo.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.09 11:35

web site ligado - bookmarksection.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.12.25 15:17

Website Altamente recomendado - theonlinetraininghub.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.11.29 18:52

efeitos colaterais - www.Apocalypedia.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.11.25 02:06

www.plastimare.com - www.plastimare.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.11.24 05:46

Psycowar.com - psycowar.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.11.16 16:32

página web semelhante - forum.possibilityspecialists.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.11.01 12:09

colageno - wiki.ltsp.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.10.30 11:11

gw-todenbuettel.de - gw-todenbuettel.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.10.10 19:54

emagrecedor - www.northamptonapl.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.10.04 08:07

Permaculturecyprus.org - permaculturecyprus.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.10.04 00:13

suplemento - Wahrheitsversicherung.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.09.17 06:51

http://www.babvallejo.com/?option=com_k2 - www.babvallejo.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.27 00:28

2018.08.25 01:01

bookmarkaccess.com - bookmarkaccess.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.16 05:47

ที่กดสิว ขาย - wetalkantiques.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.15 23:53

royal jelly 6 - favoritour.by

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.15 03:36

royal jelly 2018 - northgate.vets4pets.com.au

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.14 21:19

auswell life royal jelly australia - www.newbegin.rehab

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.14 21:04

ที่กดสิว ขายที่ไหน - www.lol118.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.14 09:16

auswelllife pantip - www.ttxunhuan.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.14 01:56

เบอร์มงคล 654 - www.meandus.co.uk

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.13 21:42

2018.08.13 14:21

รับทํา seo สายเทา - www.antiradary.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.13 13:30

ลิ ฟ ท์ บ้าน pantip - bbs.ldmnq.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.13 10:25

virtual villagers 3 royal jelly - www.baijialuntan.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.13 05:12

royal jelly ผลข้างเคียง - staging.therxreview.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.13 01:18

royal jelly 1500 mg สรรพคุณ - bbs.vrcore.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.12 12:58

auswelllife propolis 1000 - bf4sf.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.12 01:11

กิน royal jelly ตอนไหน - wiki.datagueule.tv

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.11 15:49

รับทํา seo pantip - www.riho.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.11 14:27

เบอร์มงคล 49 - kiyapan.lk

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.11 09:15

2018.08.10 18:13

กิน royal jelly ตอนไหน - stiangi.si

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.10 06:38

2018.08.09 09:20

2018.08.09 09:18

2018.08.09 00:47

2018.08.08 10:26

2018.08.08 04:42

2018.08.08 04:33

royal jelly อเมริกา - ima.aragua.gob.ve

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.08 03:22

2018.08.08 02:58

2018.08.07 08:41

2018.08.06 21:11

auswell life royal jelly australia - wiki.c-brentano-grundschule.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.06 13:39

2018.08.06 11:30

auswelllife liver tonic 35000 mg - www.6651369.cn

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.06 11:19

royal jelly กินแล้วอ้วนไหม - www.34lou.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.06 08:58

auswelllife ล้างตับ - hihuang.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.06 06:54

royal jelly การกิน - phpweb.jianzhan01.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.06 00:14

2018.08.05 18:10

auswell life australia - forums.tsl247.tv

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.05 05:03

ที่กดสิว อย่างดี - acuherbe.ca

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.05 04:10

auswelllife thailand - library.atgtire.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.04 20:23

2018.08.04 13:12

auswell life royal jelly australia - bbs.jmtjmt.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.04 07:56

2018.08.04 07:14

royal jelly ยี่ห้อ healthy care - bbs.7fsanguo.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.03 21:03

รับทําบัญชี สมุทรสาคร - 6ym.ru

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.03 16:38

well 3 royal jelly - twisteddirt.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.03 11:40

avp 3 royal jelly - forum.cinemanews.tmweb.ru

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.02 19:37

royal jelly 6 collagen c - mxo.hardlinedreams.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.02 17:40

auswelllife australia - buz56.ru

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.02 13:06

auswelllife propolis 1000 - amata.com.pl

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.01 12:40

รีไฟแนนซ์รถ สมหวัง - fubartactical.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.01 00:48

2018.07.31 20:07

regina royal jelly 90 capsules - tetu.heteml.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.07.31 07:10

auswelllife - www.pediascape.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.07.31 04:30

2018.07.30 00:21

ที่ กด สิว แบบ ไหน ดี - bayern.ge

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.07.29 11:19

2018.07.28 14:15

auswell life royal jelly 2180 - www.toptenonlinebackupreviews.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.05.12 04:10

2018.05.08 16:42

bbs.tongxiang.net - bbs.tongxiang.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.04.21 11:24

tibten goji berries - www7a.biglobe.ne.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.04.21 10:48

Black Mask - www.anhuikz.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.04.11 17:11

hclips - www.Farmerbloggers.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
450 김창인 원로목사 소천 image kchristian 2012-10-03 78983
449 Happy Thanksgiving! imagefile [6490] kchristian 2012-11-14 76838
448 신천지 집회장소서 반대시위 imagefile [10693] kchristian 2012-07-25 74708
447 "수정교회가 왜 이런 지경까지 외형적 성장 치우치면 복음의 능력상실" imagefile [10725] kchristian 2012-06-13 72938
446 목회자에 대한 교인들의 희망사항 10가지, 교인사랑이 단연 으뜸 kchristian 2013-01-16 71667
445 한인유학생들, 그들은 왜 코스타로 모여드는 걸까? imagefile [18] kchristian 2010-07-20 59449
444 뉴욕주 동성결혼 합법화 imagefile [10523] kchristian 2011-07-06 58947
443 '우리 가운데 사신 예수' 애니영화 전국에 배포 imagefile [1] kchristian 2012-05-09 58488
442 소외 아동들과 함께 떠난 ‘신년 해돋이’ 희망열차 여행 image [10585] kchristian 2012-01-11 58349
441 모슬렘과 북한을 기도로 품자 imagefile [768] kchristian 2010-09-16 57762
440 "北(북)끄러운 인권 상황, 온 세상에 외쳐요" image [6454] kchristian 2012-06-20 55435
439 가장 선호하는 찬송가는 ‘주여, 여기 내가 있사오니’ imagefile [1] kchristian 2010-08-23 54503
438 목사 부인이 총으로 남편 살해 kchristian 2012-07-25 53641
437 미국 내 한인들 61%가 개신교 imagefile kchristian 2012-07-25 51193
436 사순절(Lent) 22일 부터 시작 [10574] kchristian 2012-02-29 51083
435 SB48 법안 반대 서명 캠페인개체교회로 확산 imagefile [10574] kchristian 2011-09-21 49719
434 달라스 한흑갈등 수습 가닥 imagefile [10640] kchristian 2012-02-08 46227
433 UMC 총회 - 동성애자 안수는 반대, 파송보장제도 폐지 imagefile [5854] kchristian 2012-05-09 46137
432 뉴욕시 공립학교서 주일예배 가능 imagefile kchristian 2012-07-11 45860
» PCUSA 한인교회전국총회 [184] kchristian 2011-05-11 44637