PCUSA 한인교회전국총회

조회 수 46694 추천 수 0 2011.05.11 16:51:57

성명서

 

미국장로교(PCUSA)는 127 년 전 한국에 복음을 전해 준 어머니 교단이다.
미국장로교에 속한 한인교회들의 전체 모임인 미국장로교 한인교회전국총회 (NCKPC)는 최근 교단의 안타까운 현실을 직시하며 다음과 같이 천명하는 바이다.
1. 우리는 교단 전체 노회의 과반수 찬성으로 통과된 헌법 개정안 10-A 안수 기준 완화에 대해 깊은 우려를 표명한다.
2. 이 헌법 개정은 미국장로교의 일부 노회 및 당회가 결정하는 경우 동성애 관계에 있는 사람들이 목사, 장로, 집사로 안수 받을 가능성을 열어 놓았다. 
그렇지만 이 개정안은 복음적인 노선을 지키는 미국장로교 산하 한인 교회들과 미국 교회들에게 강요될 수 없는 것이다. 
미국장로교 헌법은 이를 보장하고 있다.
3. 우리는 오늘날 미국 사회와 일부 교회가 하나님의 말씀을 떠나 세속화되는 현실을 개탄하며 오직 하나님의 말씀만이 우리의 영원히 변치 않는 기준이 된다고 확신한다.
4. 우리 한인 교회는 동성애 관계에 있는 사람들을 안수하지 않으며 그들의 안수를 인정하지도 않을 것이다.
5. 미국장로교 한인교회전국총회는 복음주의를 고수하는 미국장로교 산하 다수의 교회들과 연대하여 교단을 갱신하고 성경적으로 개혁해 나갈 것이다.
2011년 5월 11일
미국장로교회 한인교회 전국총회 (NCKPC)
총회장  정   인   수  목사
<아멘넷>


엮인글 '277'

http://www.kchristian.com/?document_srl=4300&act=trackback&key=1fe

2019.11.18 16:46

obat kuat pontianak - vgd.G.dgdgdfdhfhadfhfjfj.d.dfjgjfh@agroservice.hu

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.18 06:00

คาสิโนสด - Sdnet.sdbaigu.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.17 16:02

rental mobil di banjarmasin murah - sexzilla.pl

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.17 06:41

모바일바카라 - Arkeria.sosugary.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.17 02:55

더킹카지노 - 212.22.93.117

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.16 18:51

E type spherical roller bearings - sapphire.clicforum.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.15 09:20

모바일바카라 - Www.trade21forum.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.14 09:00

Adam Killian FREE 100% HD XXX PORN - chinesetubeporn.xyz

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.14 00:51

Keep Reading - srose-online-com.keymachine.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.11 01:21

top machine vision inspeciton system manufacturer - shettyholidays.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.03 22:48

Job citrus Safety LED Facial mask - kiehlmann.co.uk

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.03 19:37

konsultan digital marketing - jasa-web-cikampek.blogspot.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.03 17:08

agen poker online - Chimneyrockvineyards.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.02 02:17

in your car - gyopatredead.mihanblog.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.02 00:05

in-car audio - S.no.W.d.r.if.t.q.b.v.n@winnetkatravel.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.01 23:10

nạp tiền sv388 - ongame888.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.01 17:04

install a new stereo - sifethesobyf.mihanblog.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.11.01 04:47

replica dolls - esri.handong.edu

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.31 20:21

single or double din - c.Or.R.idortpkm@gailbe.Yerlein@www.studioalt.ru

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.31 14:44

head unit or deck - Dr.Ess.Aleoklop.Ahref=mailto

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.31 01:20

ดูหนัง - 200.1.25.44

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.30 17:17

dich123.com - Dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.29 15:05

đá gà cựa sắt 2019 - ongame888.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.28 21:26

in your car - netseoul.ne.kr

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.26 05:16

Dietary Valley Keto Reviews - www.elza.co.il

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.25 22:17

look at this site - eurofficestationary.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.25 11:46

카지노쿠폰 - Jumpcludtumbso.mihanblog.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.24 22:59

우리카지노 - Bhhsblakerevolution.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.24 11:16

dịch thuật song ngữ - dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.24 09:10

dịch hợp đồng song ngữ - dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.23 06:38

Obat Wasir - php.hicn.com.cn

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.23 04:24

higo.vn - Higo.vn

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.21 01:41

Dịch thuật công chứng bình chánh - dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.20 20:34

cucikarpetkebagusan - laundrycucikarpet.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.19 01:13

dịch thuật chuyên nghiệp - dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.18 15:03

스포츠토토 - Www.Wazzy.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.18 12:44

in-dash car stereo - fakifii.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.18 10:36

آموزش بازی پوکر - siamleak.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.17 23:04

your car stereo - demos.gamer-templates.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.17 21:02

the factory stereo speakers - www.heysenpai.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.17 09:59

dich123.com website - dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.15 12:46

2019.10.15 09:46

토토사이트 - Justclassads.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.14 18:52

listening experience - dr.ess.Aleoklop.<a Href=mailto

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.11 20:24

https://www.scoop.it/u/cemeonline3008-gmail-com - Www.scoop.it

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.11 20:17

アディダスはこちら - Heavenly-somehow.work

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.11 06:16

더킹카지노 - Fdnf.gm

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.10 12:41

アディダス5※知って納得 - Miserable-refresh.work

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.10 12:15

recipes with little smokies - forhum.eu

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.10 10:05

family furniture of america - www.mapquest.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.09 16:40

nạp tiền sv388 - ongame888.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.09 15:20

アディダス - Secretary-flavor.work

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.09 10:53

bikewallpaper.info - Bikewallpaper.info

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.08 23:49

dich123.com - Dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.08 00:31

check onevanilla balance - onevanillabalance.onevanillabalanceonline.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.07 21:35

belajar forex gratis - gratisforex.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.06 19:28

Zügelfirma - tribuneazad.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.06 18:09

アディダス - Modesty-whoever.work

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.06 17:07

Casino Online Usa Legal - www.Kirnos.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.06 04:40

대구오피 - Www.jobbank.gc.ca

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.06 04:31

hand made products - t.me

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.05 13:48

agen poker online - kopipoker.info

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.05 11:56

agen poker - komedipoker.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.04 03:18

Karamzadeh Research and Training Department - success20.blog.ir

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.03 22:24

dịch văn bản tiếng nhật - dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.03 17:42

car stereo installation - yzesenkebiby.mihanblog.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.03 11:33

sunglasses for dog - www.evernote.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.02 18:48

pinjaman dana cepat cair jaminan bpkb mobil - bit.ly

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.10.01 08:49

http://dich123.com/Dich-Tieng-Iceland.html - Dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.30 22:47

a typical car stereo - minaduki.s20.xrea.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.30 14:58

a relatively new concept - isivodowuzov.mihanblog.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.30 13:53

knowledge and advice - pcgwow.svenlowry.co.uk

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.30 11:35

something that teaches you - evoljavacommunity.evoljava.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.29 15:14

Free Japan Adult Video - chloepro.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.29 06:03

대구오피 - Bookmarkspring.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.29 00:53

how to use meat thermometer - bit.ly

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.27 04:48

Bookmarkdig.Xyz - Bookmarkdig.xyz

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.25 05:43

coupon noon - couponsdealss.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.24 18:48

Slots era best online casino slots Machines - indiefilm.kr

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.24 17:08

Borgata Casino Online Reviews - Indiefilm.kr

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.23 16:28

바카라 - Grampanchayatproperty.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.23 12:15

click through the up coming webpage - oyosevents.co.zw

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.22 02:10

dịch văn bản - dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.21 22:43

Casino Online Usa Player No Deposit Codes - www.Kdschool.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.21 00:48

ad blocker - onlybarnwoodframes.page.tl

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.20 01:09

اجاره ویلا - j147buy.inube.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.19 07:24

스포츠토토 - Feedingkids.tv

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.16 01:59

NBA중계 - Forum.kenyasasa.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.14 18:29

FFL Transfer - damagefactory.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.13 19:33

just click the up coming internet page - ladipomarket.ng

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.12 21:41

Www.kasooll.Com - Www.kasooll.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.12 17:43

resorts casino online - Indiefilm.kr

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.12 06:14

خرید بوستر پمپ - www.facebook.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.11 05:07

پایان نامه - csgrid.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.10 03:43

hiphop - Kiehlmann.co.uk

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.04 18:41

Themeforest clone WordPress theme - themeforestclone.store

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.09.01 11:00

best pocket pussy - www.ccwin.cn

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.31 09:43

Recommended Webpage - siliconvalleytalk.xyz

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.31 04:37

inquiry - 162.243.54.209

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.29 23:25

เล่นไพ่ออนไลน์ - W88thailand.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.27 03:52

this website - Ttlink.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.25 07:19

토토사이트 - Ampletree103.Godohosting.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.24 18:53

토토사이트 - Ttlink.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.24 13:47

dịch văn bản tiếng nhật - dich123.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.21 22:37

wrecker service conroe - wiki.benheck.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.21 08:30

Joy Mascot - joymascot4.shutterfly.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.20 08:22

Buy GBL Online - bongdapluz.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.11 10:45

Expanish language school - www.teleley.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.11 03:21

expanish.com - Elunivercity.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.08.08 02:54

perusahaan pest control - aotututu.jinmota.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.28 21:42

فروشگاه اینترنتی گیاهان - www.linkedin.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.28 05:06

Green Investments - wikipediajapan.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.25 19:37

chuunibyou myanimelist - congnghexe.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.24 13:41

yard care midland - www.cnsmaker.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.23 19:32

fafaslot - epi.anambaskab.go.id

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.23 06:41

mega888 apk - intranet.gould.co.uk

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.23 06:01

rollex11 - gamestienlen.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.22 10:16

Dahil sa Pag-ibig - wiki.nycdatascience.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.19 07:52

soaps - Theapothecaryfarm.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.18 17:43

Platinum Promotions - www.baojiejiazheng.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.15 02:24

casino online indonesia - www.hratuga.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.14 07:03

Your Domain Name - nadrewiki.ethernet.edu.et

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.12 02:51

Swiss food - haxotron.orbitrondev.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.10 11:46

Catering - Weepingsaladcollectorstuff.tumblr.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.10 04:07

Pregnancy Symptoms - www.plurk.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.10 03:10

W88 - Isulsul87.inube.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.08 10:23

Amazon accounts for sale - www.aee.odu.edu

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.05 01:42

plc - Cqlpd.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.04 23:13

مشاوره پایان نامه - www.tunes-interiors.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.04 13:54

شرکت طراحی سایت - www.sdbreast.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.04 06:15

Tochal and Damavand Tour - weepingsaladcollectorstuff.tumblr.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.04 06:05

بوستر پمپ آبرسانی - www.linkedin.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.03 08:58

SSD chemical solution for sale - scuttle.paulestes.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.02 22:40

eles no so ainda 74qf - abrafin.com.br

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.02 22:39

pornografia infantil - abrafin.com.br

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.07.02 07:31

77up - Isulsul87.inube.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.29 12:40

click for more info - sharypovo.today

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.29 12:21

flamengo notícias - probeersel.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.28 01:50

trade school careers - wikipediajapan.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.27 11:39

ico hyip - stanozolol4.page.tl

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.26 17:39

group b rally - www.networksyndic.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.24 07:54

Oahu photographers - wxzhai.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.23 05:52

کابینت - Feldenkrais247.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.22 02:34

maui checklist - smirnovanatella8.page.tl

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.21 17:07

natural therapy treatment - wiki.booleantrader.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.21 00:44

sante barley review - islampedia.online

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.20 01:41

andarine - anthroposophie.wiki

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.19 06:44

bikinis online - csgrid.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.19 06:27

Metamorphosis Literary Agency - my.carthage.edu

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.17 02:21

BestUselessWebsites.com - www.fujiapuerbbs.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.16 02:20

prices - checkcryptoprices.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.14 06:40

Mixologist hire - www.facebook.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 10:38

kawaguchizou.sakura.ne.jp - kawaguchizou.sakura.ne.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 10:33

2019.06.07 10:08

12.pro.tok2.com - 12.pro.tok2.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 06:46

clique do mouse a página do site de vinda ascendente - ayaden.main.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 06:45

navegar no site - www.ofqj.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 05:13

forum-bombeyrp.kl.com.ua - forum-bombeyrp.kl.com.ua

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 05:06

www22.tok2.com - www22.tok2.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.07 03:59

basta clicar seguinte website - cocoro.in

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 12:04

visite o seguinte site na internet - yooseok.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 10:54

Esta página Web - forum.callofduty-globalghostwarfare.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 08:08

recomendado que você leia - www.ofqj.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 05:02

otef.sakura.ne.jp - otef.sakura.ne.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 03:16

www.kuroshiokai.com - www.kuroshiokai.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 02:24

visite este site aqui - siamleak.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 02:16

fonte site - www5f.biglobe.ne.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.06 01:39

train.smrtlu.kr - train.smrtlu.kr

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.06.05 08:54

2019.06.05 04:20

basta clicar no documento acima da vinda - mizukami-parts.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.04.05 19:12

Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri - twicethespeed.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.04.04 18:34

Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri - www.waller-mitte.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.04.03 20:44

Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri - bar.laredo.free.fr

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.04.03 03:39

Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri - javierescobedo.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.03.05 22:45

Haryana SSC Recruitment - 360naukri.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.11 05:58

Browsermmorpg.net - browsermmorpg.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.08 12:02

rb brasil x ituano ao vivo - www.mtcbus.com.tw

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.07 03:16

valor - 31.3.97.52

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.07 01:04

www.enniodesantis.com - www.enniodesantis.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.04 05:37

onde comprar - nadrewiki.ethernet.edu.et

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.03 22:12

click through the next internet site - junkhunters.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.02.03 17:48

reclame aqui - bestdealon.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.30 21:06

visit the up coming website - xpblogger.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.30 06:05

nupcialis.es - nupcialis.es

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.21 13:05

http://adroitil.com - adroitil.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.21 03:32

nuage.alletec.com - nuage.alletec.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.19 08:00

ganhar dinheiro na internet - www.elimentas.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.13 19:44

por que não verificar aqui - wiki.bitcoin.xyz

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.11 10:02

consultar este link aqui agora - marijuanaseeds.news

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.09 13:16

Www.sonicsoultattoo.de - www.sonicsoultattoo.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2019.01.09 11:35

web site ligado - bookmarksection.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.12.25 15:17

Website Altamente recomendado - theonlinetraininghub.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.11.29 18:52

efeitos colaterais - www.Apocalypedia.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.11.25 02:06

www.plastimare.com - www.plastimare.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.11.24 05:46

Psycowar.com - psycowar.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.11.16 16:32

página web semelhante - forum.possibilityspecialists.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.11.01 12:09

colageno - wiki.ltsp.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.10.30 11:11

gw-todenbuettel.de - gw-todenbuettel.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.10.10 19:54

emagrecedor - www.northamptonapl.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.10.04 08:07

Permaculturecyprus.org - permaculturecyprus.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.10.04 00:13

suplemento - Wahrheitsversicherung.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.09.17 06:51

http://www.babvallejo.com/?option=com_k2 - www.babvallejo.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.27 00:28

2018.08.25 01:01

bookmarkaccess.com - bookmarkaccess.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.16 05:47

ที่กดสิว ขาย - wetalkantiques.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.15 23:53

royal jelly 6 - favoritour.by

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.15 03:36

royal jelly 2018 - northgate.vets4pets.com.au

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.14 21:19

auswell life royal jelly australia - www.newbegin.rehab

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.14 21:04

ที่กดสิว ขายที่ไหน - www.lol118.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.14 09:16

auswelllife pantip - www.ttxunhuan.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.14 01:56

เบอร์มงคล 654 - www.meandus.co.uk

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.13 21:42

2018.08.13 14:21

รับทํา seo สายเทา - www.antiradary.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.13 13:30

ลิ ฟ ท์ บ้าน pantip - bbs.ldmnq.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.13 10:25

virtual villagers 3 royal jelly - www.baijialuntan.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.13 05:12

royal jelly ผลข้างเคียง - staging.therxreview.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.13 01:18

royal jelly 1500 mg สรรพคุณ - bbs.vrcore.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.12 12:58

auswelllife propolis 1000 - bf4sf.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.12 01:11

กิน royal jelly ตอนไหน - wiki.datagueule.tv

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.11 15:49

รับทํา seo pantip - www.riho.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.11 14:27

เบอร์มงคล 49 - kiyapan.lk

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.11 09:15

2018.08.10 18:13

กิน royal jelly ตอนไหน - stiangi.si

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.10 06:38

2018.08.09 09:20

2018.08.09 09:18

2018.08.09 00:47

2018.08.08 10:26

2018.08.08 04:42

2018.08.08 04:33

royal jelly อเมริกา - ima.aragua.gob.ve

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.08 03:22

2018.08.08 02:58

2018.08.07 08:41

2018.08.06 21:11

auswell life royal jelly australia - wiki.c-brentano-grundschule.de

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.06 13:39

2018.08.06 11:30

auswelllife liver tonic 35000 mg - www.6651369.cn

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.06 11:19

royal jelly กินแล้วอ้วนไหม - www.34lou.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.06 08:58

auswelllife ล้างตับ - hihuang.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.06 06:54

royal jelly การกิน - phpweb.jianzhan01.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.06 00:14

2018.08.05 18:10

auswell life australia - forums.tsl247.tv

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.05 05:03

ที่กดสิว อย่างดี - acuherbe.ca

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.05 04:10

auswelllife thailand - library.atgtire.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.04 20:23

2018.08.04 13:12

auswell life royal jelly australia - bbs.jmtjmt.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.04 07:56

2018.08.04 07:14

royal jelly ยี่ห้อ healthy care - bbs.7fsanguo.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.03 21:03

รับทําบัญชี สมุทรสาคร - 6ym.ru

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.03 16:38

well 3 royal jelly - twisteddirt.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.03 11:40

avp 3 royal jelly - forum.cinemanews.tmweb.ru

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.02 19:37

royal jelly 6 collagen c - mxo.hardlinedreams.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.02 17:40

auswelllife australia - buz56.ru

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.02 13:06

auswelllife propolis 1000 - amata.com.pl

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.01 12:40

รีไฟแนนซ์รถ สมหวัง - fubartactical.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.08.01 00:48

2018.07.31 20:07

regina royal jelly 90 capsules - tetu.heteml.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.07.31 07:10

auswelllife - www.pediascape.org

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.07.31 04:30

2018.07.30 00:21

ที่ กด สิว แบบ ไหน ดี - bayern.ge

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.07.29 11:19

2018.07.28 14:15

auswell life royal jelly 2180 - www.toptenonlinebackupreviews.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.05.12 04:10

2018.05.08 16:42

bbs.tongxiang.net - bbs.tongxiang.net

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.04.21 11:24

tibten goji berries - www7a.biglobe.ne.jp

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.04.21 10:48

Black Mask - www.anhuikz.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

2018.04.11 17:11

hclips - www.Farmerbloggers.com

미국교계 - PCUSA 한인교회전국총회

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
110 송정명 목사 미기총 대표회장 취임식 imagefile kchristian 2011-08-10 4522
109 故 하용조 목사 빈소, 추모 발길 이어져 image kchristian 2011-08-04 4217
108 북한 인권 위한 평화시위 imagefile kchristian 2011-07-27 4633
107 영화 '회복'과 '용서' 감독한 김종철 집사 imagefile kchristian 2011-07-27 8884
106 자마 전국대회 성료 imagefile kchristian 2011-07-27 5626
105 송정명 목사 미기총 신임 대표회장 선출 imagefile kchristian 2011-07-21 11484
104 남가주 메시아 여성합창단 창단 된다 imagefile kchristian 2011-07-20 11397
103 김인중목사 세미나 - "건강한 교회, 세상을 변화시키는 교회" kchristian 2011-07-13 4476
102 "하나님 내게 주신 사랑" 대상 image kchristian 2011-07-06 27304
101 미국 땅에서 역사를 만든 한인들 imagefile kchristian 2011-07-06 4330
100 뉴욕주 동성결혼 합법화 imagefile [10829] kchristian 2011-07-06 59873
99 "북미주 CBMC 20년사 발간한다" imagefile kchristian 2011-06-29 4227
98 하나님을 찬양할 수 있다는 것이 영광이요 특권이다 imagefile [141] kchristian 2011-06-29 43829
97 우리팀의 스폰서는 하나님 imagefile kchristian 2011-06-22 6993
96 북미주 한인교회 실태조사 kchristian 2011-06-01 4387
95 해프닝으로 끝난 "5월 21일 지구 종말론" imagefile kchristian 2011-06-01 6135
94 한인 2세들이'북한 인권' 외친다 imagefile kchristian 2011-05-18 5729
93 개척교회 컨퍼런스 imagefile kchristian 2011-05-18 6292
92 다큐멘터리 '용서', 모나코 국제영화제 수상 imagefile kchristian 2011-05-18 4182
» PCUSA 한인교회전국총회 [277] kchristian 2011-05-11 46694