List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
126 단기선교 여행, '안전한 일정되도록 대비해야' kchristian 2013-07-03 4122
125 <탈북민 선교 '빛과 그림자> "일부 교회들 돈주고 출석 체크", "교회사랑, 남한정착에 큰 도움" imagefile kchristian 2013-06-27 4174
124 4년 준비끝에 첫 사역지 향하다가 일가족 교통사고 - 캄보디아 방효원 선교사 가족 6명중, 4명 사망 2명 중태 imagefile kchristian 2013-06-19 4738
123 "자발적 종교활동 보장되야" - 청담고 기도모임 폐지사태에 문화부 종교활동 보장 imagefile kchristian 2013-06-19 4286
122 미전도종족 선교 20년 전략적 협력선교 필요 - 선교열정 뜨겁지만 특정지역 선교사파송 집중 지적도 imagefile kchristian 2013-06-19 4924
121 [3만원의 기적] 살인적 물가高… 감자 1개로 아침 끼니 imagefile kchristian 2013-05-02 16588
120 Billy Kim의 Golf Ministry ⑫ kchristian 2013-04-11 6507
119 Billy Kim의 Golf Ministry ⑪ imagefile kchristian 2013-04-03 32611
118 Billy Kim의 Golf Ministry⑩ imagefile kchristian 2013-03-27 17078
117 Billy Kim의 Golf Ministry⑨ imagefile kchristian 2013-03-20 17863
116 Billy Kim의 Golf Ministry ⑧ imagefile kchristian 2013-03-14 26999
115 캄보디아 열방비전교회 imagefile kchristian 2013-03-07 31439
114 시온장로 교회 2020 열방선교비전 kchristian 2013-03-07 43375
113 Billy Kim의 Golf Ministry ⑦ imagefile kchristian 2013-03-07 31837
112 녹슨 세개의 못 - 사순절 끝으로 막 내린다 kchristian 2013-02-19 51178
111 Billy Kim의 Golf Ministry⑥ imagefile kchristian 2013-02-19 40133
110 Billy Kim의 Golf Ministry⑤ imagefile kchristian 2013-02-13 37060
109 Billy Kim의 Golf Ministry ④ imagefile kchristian 2013-02-06 26048
108 이지영의 레바논 소식 ② imagefile kchristian 2013-01-30 7758
107 Billy Kim의 Golf Ministry ③ imagefile kchristian 2013-01-30 8141